+91 7204422007        +91 (0824) 4275522        majzaytoursntravels@gmail.com

National Holidays

Starting From Rs.49,900
Tour Code: #ANEX

7 Days / 6 Nights

 • Havelock
 • Port Blair
BOOK NOW
Andaman Jewels

Group Tour

Starting From Rs.12,900
Tour Code: #GAJA

3 Days / 4 Nights

 • Goa
BOOK NOW
Jubilee Special Goa

Group Tour

Starting From Rs.11,900
Tour Code:#HPHM

6 Days / 5 Nights

 • Chandigarh
 • Manali
BOOK NOW
Honeymoon Special Manali

Group Tour

Starting fromRs.156,215
Tour Code: #NPKM

13 Days / 12 Nights

 • Darchen
 • Dongpa
 • Driapkhuk
 • Kathmandu
 • Mansarovar
 • Nyalam
 • Nyalamu
 • Zuthulphuk
BOOK NOW
Kailash Mansarovar

Group Tour

Starting from Rs. 18,900
Tour Code: #JKKH

7 Days / 6 Nights

 • Pahalgam
 • Srinagar
 • Srinagar (House Boat)
BOOK NOW
Kashmir Highlights

Group Tour

Starting From Rs. 20,900
Tour Code: #KLHB

7 Days / 6 Nights

 • Cochin
 • Munnar
 • Periyar
BOOK NOW
Honeymoon Special Kerala

Group Tour

Starting From Rs.45,900
Tour Code: #LHHL

7 Days / 6 Nights

 • Leh
 • Nubra Valley
BOOK NOW
Leh Ladakh

Group Tour

Starting From Rs.23,400
Tour Code:

9 Days / 8 Nights

 • Corbett
 • Gurgaon
 • Haridwar
 • Mussoorie
 • Nainital
BOOK NOW
Nainital Mussoorie Haridwar Corbett

Group Tour

Starting From Comming Soon
Tour Code:#NIAD

9 Days / 8 Nights

 • Amritsar
 • Dalhousie
 • Dharamshala
 • Katra
BOOK NOW
Amritsar Dharamshala Dalhousie Vaishnodevi

Group Tour

Starting From Rs 17,900
Tour Code: #RJSP

8 Days / 7 Nights

 • Ajmer/Pushkar
 • Jaipur
 • Mount Abu
 • Udaipur
BOOK NOW
Rajasthan Mewad

Group Tour

Starting From Rs 31,900
Tour Code: #SDPL

9 Days / 8 Nights

 • Darjeeling
 • Gangtok
 • Lachung
 • Pelling
BOOK NOW
Sikkim Darjeeling Pelling Lachung

Group Tour

Starting From Rs.21,900
Tour Code:#SIHA

7 Days / 6 Nights

 • Kodai
 • Ooty
BOOK NOW
Honeymoon Special Ooty Kodai

Group Tour